วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การใช้งานระบบ แชร์ปฎิทิน สำหรับธุรกิจและบริษัท ที่ช่วยทำให้องค์กรของคุณเป็นระบบ


ระบบปฏิทินสำหรับธุรกิจ และ การทำงานของบริษัท


ทุกๆ องค์กร ต้องการความเป็นระบบ ?

ไม่ว่าคุณจำดำเนินการธุรกิจในด้านใดก็ตาม, ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่มักปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานอย่างเป็นระบบ และ การทำงานเป็นทีมย่อม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันขององค์กร อยู่เหนือคู่แข่ง และ ส่งผลให้ธุรกิจนั้นมีความยั่งยืน อย่างแท้จริง


ระบบ "แชร์ปฏิทิน" กับ การดำเนินธุรกิจ 

คุณอาจจะมี Office อยู่ใจกลางเมือง หรือ ย่านธุรกิจสำคัญในประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายของการทำงานที่แตกต่างกันออกไป, แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ คือ การทำงานเป็นทีม โดย คุณอาจจะมีปฏิทินที่เป็นกระดาษเพื่อใช้วางแผนการทำงานในแต่ละเดือน

ระบบแชร์ปฏิทิน, ช่วยทำพนักงานในองค์กรของคุณ, สามารถเข้ามาดู กิจกรรม หรือ นัดหมายต่างๆ ของทางบริษัท, ทำให้พนักงานรู้ว่าในวันนี้ตนเองต้องทำอะไร รวมไปถึงผู้บริหาร รู้ว่าวันนี้ฉันต้องเดินทางไปไหนและพบใคร

ระบบแชร์ปฏิทิน ทำให้ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่พนักงานสามารถเข้าถึง โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart Phone, Tablet, Notebook, PC ซึ่งทำให้ความผิดพลาดของการสื่อสารด้วยวาจานั้นน้อยลงมาก

ตัวอย่างการใช้งาน ระบบแชร์ปฏิทิน ในองค์กรต่างๆ

  • คุณอาจจะตั้ง ปฏิทินออนไลน์ขึ้นมา 1 อัน
  • โดยคุณออกคำสั่งให้พนักงานทุกคน ยึดถือข้อมูลจาก ปฏิทินกลางนี้เท่านั้น
  • เมื่อพนักงานคนใด คนหนึ่ง ต้องนัดหมายลูกค้า ในอาทิตย์หน้า, พนักงานนั้นต้องมาทำการบันทึกในระบบปฏิทินกลาง รวมถึงพนักงานคนอื่นๆด้วย
  • เมื่อฝ่ายบัญชี เห็นว่า มีพนักงานรายหนึ่งต้องเดินทางไปพบลูกค้า จึงได้ทำเรื่องเบิกค่าเดินทางไว้ให้ก่อน
  • เมื่อฝ่ายบริหารเห็นจาก ระบบปฏิทินของบริษัท ก็ทำการอนุมัติ และ ทราบว่าวันไหนพนักงานคนไหนต้องเดินทาง หรือ ต้องทำงานอะไรบ้าง
  • คุณจะเห็นได้ว่า จากการทำงานดังกล่าว เป็นการยกตัวอย่างการประยุกติ เพียงบางส่วนของกระบวนการที่วุ่นวายของธุรกิจมาอยู่ใน ระบบปฏิทินออนไลน์ เท่านั้น, ซึ่งในความเป็นจริงคุณสามารถนำไปประยุกต์การดำเนินธุรกิจ ในแทบจะทุกๆ กระบวนการเลย

ข้อมูลอ้างอิง
  • Guffey, M. E. (2007). Business communication: Process and product. Cengage Learning.
  • Lientz, B., & Rea, K. (2012). Dynamic E-Business Implementation Management. Routledge.
  • Tarricone, P., & Luca, J. (2002). Employees, teamwork and social interdependence–a formula for successful business?. Team Performance Management, 8(3/4), 54-59.


บทความโดย
ผู้ให่้บริการ ระบบแชร์ปฏิทิน อันดับ 1 ของประเทศไทย
พร้อมสอนการใช้งานถึงสำนักงานลูกค้า บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น