วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การประยุกต์ การใช้ระบบแชร์ปฏิทินออนไลน์ ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ระบบปฏิทิน สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม และ การผลิต

โรงงานก็ต้องพนักงานที่ทำงานเป็นทีม และ เป็นระบบ

ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงงาน โดยส่วนใหญ่ลักษณะธุรกิจมักเป็นในรูปแบบการผลิตสินค้า, โดยต้องมีการเตรียมวัตถุดิบ รวมถึงการทำงานของพนักงาน, เครื่องจักร ที่ต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ย ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้า, และชื่อเสียงของโรงงานที่แพร่ออกไป, โดยการทำงานลักษณะนี้ต้องมีการทำงานอย่างเป็นระบบ และ เป็นทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว

การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน ด้วย การใช้งาน "ระบบปฏิทินออนไลน์"

โรงงานในประเทศไทยจำนวนมาก, ยังใช้ระบบกระดาษ หรือ การสื่อสารด้วยวาจา เช่น การสั่งผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งจำนวน Lot ใหญ่ๆ ด้วยกระดาษเพียง 1 แผ่น, สิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล, เพราะคุณกำลังนำการผลิตสินค้าที่มีมูลค้าหลายสิบล้านบาท ด้วยใบสั่งผลิตหนึ่งใบ

ดังนั้นผู้ประกอบการโรงงานจึงมองหาก ระบบ Software ERP ที่ใช้ในการวางแผนการผลิต, แต่ก็ประสบกับปัญหากับราคาที่สูงมาก รวมถึงบุคลากรในโรงงานอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้หรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน

การนำระบบ "ปฏิทินออนไลน์" มาใช้ในการวางแผนการผลิต ถือเป็นการนำระบบที่มีความเรียบง่าย และ เหมาะสำหรับวัฒนธรรมองค์กรในประเทศไทย เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลลัพท์ และ ทำให้การทำงานทั้งหมดเป็นระบบ

ตัวอย่างการใช้งาน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน โรงงานอุตสาหกรรมในหลายๆ นิคมอุตสาหกรรม ที่ได้ลองนำ "ระบบปฏิทินออนไลน์" ไปประยุกต์การใช้งานอย่างได้มีประสิทธิภาพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะมีการลงบันทึกใน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ไว้ว่าลูกค้าต้องการของในวันที่ 30 มีนาคม
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เห็นว่าลูกค้าต้องการสินค้าในวันที่ 30 มีนาคม, จึงได้ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามาล่วงหน้่า และ ลงข้อมูลว่าวัตถุดิบจะมาส่งวันที่ 25 มีนาคม
  • เมื่อฝ่ายผลิตเห็นว่าวัตถุดิบเห็นว่าวัตถุดิบ จะมาส่งในวันที่ 25 มีนาคม จึงได้แจ้งไปยังฝ่ายบุคคลให้เตรียมพนักงานฝ่ายผลิต รวม ถึงวางแผนการทำงานของเครื่องจักร
  • ตลอดระยะเวลาการทำงาน ฝ่ายการตลาด และ ผู้บริหาร สามารถคาดคะเน หรือ ให้คำตอบลูกค้าได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งนั้น จะเสร็จตามเวลานัดหมายหรือไม่
  • เมื่อฝ่ายผลิตได้ผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ บันทึกลงใน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ในวันที่ 24 มีนาคม 
  • ฝ่ายจัดส่ง จึงได้วางแผนคนขับรถยนต์ และ รถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ในวันที่ 25

การใช้งาน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ทำให้สามารถควบคุม

ทำให้พนักงานทั้งหมดทำงานได้เป็นทีม รวมถึงการวางแผนการใช้งานเครื่องจักร กำลังพนักงาน ที่มีความเหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ โรงงาน ใช้เม็ดเงินทุกเม็ดในการผลิตอย่างคุ้มค่า ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลง หรือสามารบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าที่สุด จากพนักงานทุกภาคส่วน

ลดความเสี่ยง และ ความผิดพลาดในการทำงาน

จากการใช้ข้อมูลกลาง "ระบบแชร์ปฏิทินออนไลน์" ซึ่งเป็นระบบการใช้งานที่เรียบง่าย, และ พนักงานทุกระดับสามารถใช้งานได้จริง และ เข้าใจการทำงานได้ง่าย ทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบอย่างอัตโนมัติ และลดความเสี่ยงในการผลิตและสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหลายๆ โรงงามอุตสาหกรรม


ข้อมูลอ้างอิง
  • Tarricone, P., & Luca, J. (2002). Employees, teamwork and social interdependence–a formula for successful business?. Team Performance Management, 8(3/4), 54-59.
  • Pendergast, J. M., Ward, J. L., & De Pontet, S. B. (2011). Building a successful family business board: a guide for leaders, directors, and families. Macmillan.

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ "ระบบปฏิทินออนไลน์" สำหรับโรงงาน พร้อมผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้งานถึงสำนักงานลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น