วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การ Sync Calendar (ซิงค์ปฏิทิน) ทำงานอย่างไรการ Sync calendar มีวิธีการทำงานไม่ซับซ้อนนัก แต่องค์ประกอบหลักในการ Sync ปฏิทิน ก็คือ บัญชีอีเมล์ ซึ่งการทำงานโดยใช้บัญชีอีเมล์เป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงปฏิทินของอีเมล์นั้นได้ และทำการ Sync ตารางนัดหมายต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ทุกที่ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Smart phone, Tablet, PC (desktop programs)

ปัจจุบันบริษัทฯยักษ์ใหญ่ อย่าง Google ที่พัฒนา Google App ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ และหนึ่งใน App ของ Google ก็คือ Calendar ซึ่งเป็นส่วนพัฒนาการทำงานในองค์กรให้เกิดการประสานศักยภาพที่ดีขึ้น เช่น ตารางนัดหมายการประชุม การสัมมนาที่ชัดเจน สามารถเตือนความจำ (Remind) ได้ตามกำหนดที่เราต้องการ

ตัวอย่าง TEAM SALES ใช้บัญชีอีเมล์ 1 บัญชี เป็นอีเมล์กลางของทีม
ตัวอย่างการทำงานในองค์กร

ทีมขายของบริษัทฯ แห่งหนึ่ง ต้องการแจ้งนัดหมายบนปฏิทินให้เพื่อนร่วมงานแต่ละคนทราบถึงสถานที่ วัน และเวลา ที่ไปพบลูกค้า เพื่อไม่ให้การทำงานทับซ้อนกัน 

โดยทั้งทีมจะมีบัญชีอีเมล์ 1 บัญชี เป็นอีเมล์กลาง สำหรับ Sync ปฏิทินบน Smart phone หรือ Tablet หรือ PC ของแต่ละคนในทีมขาย

เมื่อมีคนใดในทีมเปลี่ยนแปลงตารางการทำงาน คนในทีมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แบบ Real time ลักษณะการทำงานดังกล่าวเราจะเรียกกันว่า Sync calendar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น