วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน" ใน ทีม Sale และพนักงานฝ่ายขาย


การทำงานเป็นทีมของฝ่ายขาย ด้วย ระบบปฏิทินออนไลน์


ระบบ แชร์ปฏิทิน, ทำให้พนักงานฝ่ายขาย ทำงานเป็นทีม 

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า, การทำงานที่เป็นระบบจะช่วยส่งเสริมการทำงานขององค์กร รวมถึงทำให้พนักงานในบริษัทสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ, การใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน" สำหรับพนักงานที่อยู่ในทีมฝ่ายขาย หรือ Sale เป็นการประยุกต์การใช้งานที่หลายๆองค์กรนำมาใช้ ซึ่งในต่างประเทศมีการนำระบบนี้มาใช้นานแล้ว, แต่สำหรับประเทศไทยมีบริษัทจำนวนไม่มากที่ใช้วิธีดังกล่าว, ในการขับเคลื่อนการทำงานของทีมฝ่ายขาย เนื่องจากขาดบุคลากร หรือ บริษัท ที่จะสอนหรือฝึกอบรมและมองเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน


การใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน"  ในฝ่ายขาย (Sale)

ฝ่ายขายของคุณอาจจะประกอบด้วยพนักงานจำนวน 5 คน, แต่ละคนก็มีการไปพบลูกค้า, นัดหมายลูกค้า, หรือ มีกิจกรรมที่ต้องประชุมทีมด้วยกัน การสื่อสารข้อมูลที่เป็นการนัดหมายที่ใช้ในปัจจุบันนั้่นเป็นการสื่อสารด้วยวาจา, ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมาก และ ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายได้บ่อยครั้ง, เพราะพนักงานแต่ละคนไม่มีข้อมูลใดเป็นข้อมูลกลาง ในการยึดถือ ว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไร, และมีอะไรที่จำเป็นต้องบอกให้เพื่อนๆ ในทีมทราบ 


ตัวอย่างการใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน"  ในทีมพนักงานฝ่ายขาย

  • ทำ "ระบบแชร์ปฏิทินกลาง" สำหรับฝ่ายขายขึ้นมา 1 อัน
  • หลังจากนั้นให้พนักงานทั้ง 5 คน ซิ้งค์ (Sync) ข้อมูลใน "ระบบแชร์ปฏิทินกลาง" เข้าไปยังอุปกรณ์สื่อสารตนเอง เช่น iPhone, iPad, Smart Phone etc.
  • ออกคำสั่งให้พนักงานฝ่ายขาย ทั้ง 5 คนยึดข้อมูลการทำงานตาม  "ระบบแชร์ปฏิทินกลาง"
  • เท่ากับว่าพนักงานขายทั้ง 5 คน เห็นข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวกันแบบ Realtime 
  • หัวหน้าอาจจะมีการไป Add การนัดหมายเพื่อประชุมทีมในวันที่ต้องการ พนักงานทุกคนก็รับทราบทันทีว่าวันไหนมีประชุม
  • พนักงานบางคนอาจจะมีการมาเพิ่ม กิจกรรม นัดหมายลูกค้า ว่าวันใด ตนเองต้องไปพบ ลูกค้าคนไหนบ้าง, ซึ่งก็จะทำให้คนในทีมทั้งหมดทราบว่าเพื่อนในทีมกำลังทำอะไรอยู่ และ เราควรจะทำอะไร

นี่คือการทำงานเป็นทีม

ผลการวิจัยของนักวิชาการ และ นักธุรกิจ ทั่วโลก ล้วนยอมรับว่า การทำงานที่เป็นระบบ, เป็นการบริหารจัดการงานในองค์กรที่ยั่งยืน และ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรของตนเองสามารถแข่งขันได้เหนือคู่แข่ง 

ข้อมูลอ้างอิง 

  •  Yang, L. R., Huang, C. F., & Wu, K. S. (2011). The association among project manager's leadership style, teamwork and project success. International journal of project management, 29(3), 258-267.
  •  Brinckmann, J., & Hoegl, M. (2011). Effects of initial teamwork capability and initial relational capability on the development of new technology‐based firms. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(1), 37-57.

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ระบบแชร์ปฏิทิน แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสอนการใช้งานถึงสำนักงานลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น