วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[GG] วิธี Sync ปฏิทินลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird

การใช้ปฏิทินในการทำงาน ก็มีส่วนช่วยทำให้องค์กรเรามีความเข้าใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการนัดหมายต่าง ๆ เช่น การนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ประชุม การแจ้งวันหยุดขององค์กร การแจ้งวันไปดูงานต่างประเทศของเจ้านาย เป็นต้น

ดังนั้นเราสามารถใช้ Google Account บันทึกการนัดหมายต่าง ๆ บนโปรแกรม Thunderbird ได้เช่นกัน เพื่อให้การใช้งานอีเมล์ของเรามีความสะดวกและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ขั้นแรก โหลด Add-ons ที่ชื่อว่า Lightning กับ Provider for Google Calendar ลงบน Thunderbird ก่อน
ดาวน์โหลด Provider for Google Calendar ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีติดตั้ง Add-on

ไปที่เมนู เลือก Add-ons

คลิกที่ Icon รูปเฟือง เลือก Install Add-on From File...

เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่ กด Open

กดปุ่ม Install Now

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้กดปุ่ม Restart Now
โปรแกรมจะปิด และเริ่มเปิดใหม่อัตโนมัติ

วิธี Copy XML Link สำหรับนำลงปฏิทินใน Thunderbird 

เมื่อดาวน์โหลด Add-on เสร็จแล้ว ให้เราเข้าไปที่เว็บไซด์ Gmail.com และ Sign In ด้วยอีเมล์ที่เราต้องการ  Sync Calendar

ไปที่ Calendar settings

ที่หัวข้อ Private Address คลิกขวาที่ XML เลือก Copy link address

วิธีสร้างปฏิทิน Google บน Thunderbird

เมื่อ Copy ที่อยู่ลิงค์มาเรียบร้อยแล้ว ให้เราเปิดโปรแกรม Thunderbird ขึ้นมา เพื่อทำการสร้างปฏิทิน Google

ให้เปิด Calendar ขึ้นมา และคลิกขวาที่ตำแหน่งบนภาพ และเลือก New Calendar
หรือเมนู File --> New --> Calendar

เลือก On the Network กดปุ่ม Next >

เลือก Format: Google Calendar
Location: ให้เราคลิกขวา เลือก "วาง" หรือ "Paste" ลิงค์ที่ Copy ไว้เมื่อสักครู่
กด Next >

พิมพ์ชื่ออีเมล์และรหัสผ่านของอีเมล์ Google และเลือก Remember this password กด OK

ตั้งชื่อปฏิทิน เลือกสี ตามต้องการ จากนั้นกด Next >

กด Finish

จะเห็นได้ว่าบนปฏิทินจะมีการนัดหมายเพิ่มขึ้นมา (สีเขียว)
เมื่อเราต้องการสร้างนัดหมายหรือ Event ขึ้นมาใหม่ให้คลิกที่ Icon +Event ดังรูป

ทดสอบ: สร้างนัดหมาย และ Sync

สร้างการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่
จากนั้นกดปุ่ม Save and Close

เมื่อกดปุ่ม Synchronize แล้วจะมีการนัดหมายใหม่ปรากฏขึ้นบนปฏิทิน

จากนั้นให้ Sign In อีเมล์ Google ที่หน้าเว็บ และไปที่ Google Calendar
จะเห็นได้ว่า การนัดหมายใหม่ ที่เราสร้างบนโปรแกรม Thunderbird ได้ปรากฎขึ้นมาแล้ว

บทความเพิ่มเติม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น