วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[GG] วิธี Sync Contacts บน Address Book ของโปรแกรม Mozilla Thunderbird

การใช้งานอีเมล์ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ คนในองค์กรตั้งแต่ผู้นำระดับสูง ถึงพนักงาน ก็ควรมีฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของ Suppliers และลูกค้า ไว้ในระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกัน ในส่วนของอีเมล์นั้น ก็มีวิธีการทำให้คนในองค์กรทั้งหมด มีรายชื่อผู้ติดต่อที่มีฐานข้อมูลเหมือนกันหมด โดยใช้วิธีการ Sync Contact เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเหมือน ๆ กัน

โปรแกรม Mozilla Thunderbird จะมี Add-on ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า gContactsync สำหรับให้เรา Sync Google Contacts ลงบน Address Book เรามาดูวิธีการติดตั้งกัน

เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird ไปที่ Tools --> Add-ons

ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ "gcontactsync" จากนั้นกด Enter

กดปุ่ม Install ที่โปรแกรม gContactSync

กด Accept and Install...

เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้กด Restart now
และรอโปรแกรม Mozilla Thunderbird เริ่มต้นใหม่

วิธีการ Sync contacts บนโปรแกรม Mozilla Thunderbird


เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมา จะมีหน้าต่างให้กรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน
ของ Google ที่เราต้องการ Sync Contacts จากนั้นกด OK

คลิก OK

ให้คลิกที่ Icon: Address Book ในโฟลเดอร์ Google Contacts ให้กด New Contact

กรอกรายละเอียดของอีเมล์ที่ต้องการเพิ่มลงไป กด OK
ในภาพนี้ จะเป็นการทดสอบ Synchronise ด้วยชื่อ OnThunderbird

ตอนนี้รายชื่อที่เราสร้างใหม่จะปรากฏขึ้นมาที่ Google Contacts แล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการ Sync กับอีเมล์ระบบ Google

ให้คลิกที่ gContactSync --> Sync

จะมีหน้าต่างแสดงการเคลื่อนไหวของ Address Book ที่ Sync กับอีเมล์ Google ขึ้นมา
กด OK

นำอีเมล์ของเรา Sign In บนหน้าเว็บ Gmail
ไปที่ Contacts จะเห็นว่ารายชื่อที่เราได้เพิ่มจากโปรแกรม Mozilla Thunderbird
ถูก Sync มายังอีเมล์นี้เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น