วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การใช้งานระบบ แชร์ปฎิทิน สำหรับธุรกิจและบริษัท ที่ช่วยทำให้องค์กรของคุณเป็นระบบ


ระบบปฏิทินสำหรับธุรกิจ และ การทำงานของบริษัท


ทุกๆ องค์กร ต้องการความเป็นระบบ ?

ไม่ว่าคุณจำดำเนินการธุรกิจในด้านใดก็ตาม, ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่มักปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานอย่างเป็นระบบ และ การทำงานเป็นทีมย่อม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันขององค์กร อยู่เหนือคู่แข่ง และ ส่งผลให้ธุรกิจนั้นมีความยั่งยืน อย่างแท้จริง


ระบบ "แชร์ปฏิทิน" กับ การดำเนินธุรกิจ 

คุณอาจจะมี Office อยู่ใจกลางเมือง หรือ ย่านธุรกิจสำคัญในประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายของการทำงานที่แตกต่างกันออกไป, แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ คือ การทำงานเป็นทีม โดย คุณอาจจะมีปฏิทินที่เป็นกระดาษเพื่อใช้วางแผนการทำงานในแต่ละเดือน

ระบบแชร์ปฏิทิน, ช่วยทำพนักงานในองค์กรของคุณ, สามารถเข้ามาดู กิจกรรม หรือ นัดหมายต่างๆ ของทางบริษัท, ทำให้พนักงานรู้ว่าในวันนี้ตนเองต้องทำอะไร รวมไปถึงผู้บริหาร รู้ว่าวันนี้ฉันต้องเดินทางไปไหนและพบใคร

ระบบแชร์ปฏิทิน ทำให้ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่พนักงานสามารถเข้าถึง โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart Phone, Tablet, Notebook, PC ซึ่งทำให้ความผิดพลาดของการสื่อสารด้วยวาจานั้นน้อยลงมาก

ตัวอย่างการใช้งาน ระบบแชร์ปฏิทิน ในองค์กรต่างๆ

 • คุณอาจจะตั้ง ปฏิทินออนไลน์ขึ้นมา 1 อัน
 • โดยคุณออกคำสั่งให้พนักงานทุกคน ยึดถือข้อมูลจาก ปฏิทินกลางนี้เท่านั้น
 • เมื่อพนักงานคนใด คนหนึ่ง ต้องนัดหมายลูกค้า ในอาทิตย์หน้า, พนักงานนั้นต้องมาทำการบันทึกในระบบปฏิทินกลาง รวมถึงพนักงานคนอื่นๆด้วย
 • เมื่อฝ่ายบัญชี เห็นว่า มีพนักงานรายหนึ่งต้องเดินทางไปพบลูกค้า จึงได้ทำเรื่องเบิกค่าเดินทางไว้ให้ก่อน
 • เมื่อฝ่ายบริหารเห็นจาก ระบบปฏิทินของบริษัท ก็ทำการอนุมัติ และ ทราบว่าวันไหนพนักงานคนไหนต้องเดินทาง หรือ ต้องทำงานอะไรบ้าง
 • คุณจะเห็นได้ว่า จากการทำงานดังกล่าว เป็นการยกตัวอย่างการประยุกติ เพียงบางส่วนของกระบวนการที่วุ่นวายของธุรกิจมาอยู่ใน ระบบปฏิทินออนไลน์ เท่านั้น, ซึ่งในความเป็นจริงคุณสามารถนำไปประยุกต์การดำเนินธุรกิจ ในแทบจะทุกๆ กระบวนการเลย

ข้อมูลอ้างอิง
 • Guffey, M. E. (2007). Business communication: Process and product. Cengage Learning.
 • Lientz, B., & Rea, K. (2012). Dynamic E-Business Implementation Management. Routledge.
 • Tarricone, P., & Luca, J. (2002). Employees, teamwork and social interdependence–a formula for successful business?. Team Performance Management, 8(3/4), 54-59.


บทความโดย
ผู้ให่้บริการ ระบบแชร์ปฏิทิน อันดับ 1 ของประเทศไทย
พร้อมสอนการใช้งานถึงสำนักงานลูกค้า บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

การประยุกต์ การใช้ระบบแชร์ปฏิทินออนไลน์ ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ระบบปฏิทิน สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม และ การผลิต

โรงงานก็ต้องพนักงานที่ทำงานเป็นทีม และ เป็นระบบ

ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงงาน โดยส่วนใหญ่ลักษณะธุรกิจมักเป็นในรูปแบบการผลิตสินค้า, โดยต้องมีการเตรียมวัตถุดิบ รวมถึงการทำงานของพนักงาน, เครื่องจักร ที่ต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ย ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้า, และชื่อเสียงของโรงงานที่แพร่ออกไป, โดยการทำงานลักษณะนี้ต้องมีการทำงานอย่างเป็นระบบ และ เป็นทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว

การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน ด้วย การใช้งาน "ระบบปฏิทินออนไลน์"

โรงงานในประเทศไทยจำนวนมาก, ยังใช้ระบบกระดาษ หรือ การสื่อสารด้วยวาจา เช่น การสั่งผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งจำนวน Lot ใหญ่ๆ ด้วยกระดาษเพียง 1 แผ่น, สิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล, เพราะคุณกำลังนำการผลิตสินค้าที่มีมูลค้าหลายสิบล้านบาท ด้วยใบสั่งผลิตหนึ่งใบ

ดังนั้นผู้ประกอบการโรงงานจึงมองหาก ระบบ Software ERP ที่ใช้ในการวางแผนการผลิต, แต่ก็ประสบกับปัญหากับราคาที่สูงมาก รวมถึงบุคลากรในโรงงานอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้หรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน

การนำระบบ "ปฏิทินออนไลน์" มาใช้ในการวางแผนการผลิต ถือเป็นการนำระบบที่มีความเรียบง่าย และ เหมาะสำหรับวัฒนธรรมองค์กรในประเทศไทย เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลลัพท์ และ ทำให้การทำงานทั้งหมดเป็นระบบ

ตัวอย่างการใช้งาน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน โรงงานอุตสาหกรรมในหลายๆ นิคมอุตสาหกรรม ที่ได้ลองนำ "ระบบปฏิทินออนไลน์" ไปประยุกต์การใช้งานอย่างได้มีประสิทธิภาพ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะมีการลงบันทึกใน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ไว้ว่าลูกค้าต้องการของในวันที่ 30 มีนาคม
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เห็นว่าลูกค้าต้องการสินค้าในวันที่ 30 มีนาคม, จึงได้ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามาล่วงหน้่า และ ลงข้อมูลว่าวัตถุดิบจะมาส่งวันที่ 25 มีนาคม
 • เมื่อฝ่ายผลิตเห็นว่าวัตถุดิบเห็นว่าวัตถุดิบ จะมาส่งในวันที่ 25 มีนาคม จึงได้แจ้งไปยังฝ่ายบุคคลให้เตรียมพนักงานฝ่ายผลิต รวม ถึงวางแผนการทำงานของเครื่องจักร
 • ตลอดระยะเวลาการทำงาน ฝ่ายการตลาด และ ผู้บริหาร สามารถคาดคะเน หรือ ให้คำตอบลูกค้าได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งนั้น จะเสร็จตามเวลานัดหมายหรือไม่
 • เมื่อฝ่ายผลิตได้ผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ บันทึกลงใน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ในวันที่ 24 มีนาคม 
 • ฝ่ายจัดส่ง จึงได้วางแผนคนขับรถยนต์ และ รถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ในวันที่ 25

การใช้งาน "ระบบปฏิทินออนไลน์" ทำให้สามารถควบคุม

ทำให้พนักงานทั้งหมดทำงานได้เป็นทีม รวมถึงการวางแผนการใช้งานเครื่องจักร กำลังพนักงาน ที่มีความเหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ โรงงาน ใช้เม็ดเงินทุกเม็ดในการผลิตอย่างคุ้มค่า ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลง หรือสามารบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าที่สุด จากพนักงานทุกภาคส่วน

ลดความเสี่ยง และ ความผิดพลาดในการทำงาน

จากการใช้ข้อมูลกลาง "ระบบแชร์ปฏิทินออนไลน์" ซึ่งเป็นระบบการใช้งานที่เรียบง่าย, และ พนักงานทุกระดับสามารถใช้งานได้จริง และ เข้าใจการทำงานได้ง่าย ทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบอย่างอัตโนมัติ และลดความเสี่ยงในการผลิตและสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหลายๆ โรงงามอุตสาหกรรม


ข้อมูลอ้างอิง
 • Tarricone, P., & Luca, J. (2002). Employees, teamwork and social interdependence–a formula for successful business?. Team Performance Management, 8(3/4), 54-59.
 • Pendergast, J. M., Ward, J. L., & De Pontet, S. B. (2011). Building a successful family business board: a guide for leaders, directors, and families. Macmillan.

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ "ระบบปฏิทินออนไลน์" สำหรับโรงงาน พร้อมผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้งานถึงสำนักงานลูกค้า

การใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน" ใน ทีม Sale และพนักงานฝ่ายขาย


การทำงานเป็นทีมของฝ่ายขาย ด้วย ระบบปฏิทินออนไลน์


ระบบ แชร์ปฏิทิน, ทำให้พนักงานฝ่ายขาย ทำงานเป็นทีม 

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า, การทำงานที่เป็นระบบจะช่วยส่งเสริมการทำงานขององค์กร รวมถึงทำให้พนักงานในบริษัทสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ, การใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน" สำหรับพนักงานที่อยู่ในทีมฝ่ายขาย หรือ Sale เป็นการประยุกต์การใช้งานที่หลายๆองค์กรนำมาใช้ ซึ่งในต่างประเทศมีการนำระบบนี้มาใช้นานแล้ว, แต่สำหรับประเทศไทยมีบริษัทจำนวนไม่มากที่ใช้วิธีดังกล่าว, ในการขับเคลื่อนการทำงานของทีมฝ่ายขาย เนื่องจากขาดบุคลากร หรือ บริษัท ที่จะสอนหรือฝึกอบรมและมองเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน


การใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน"  ในฝ่ายขาย (Sale)

ฝ่ายขายของคุณอาจจะประกอบด้วยพนักงานจำนวน 5 คน, แต่ละคนก็มีการไปพบลูกค้า, นัดหมายลูกค้า, หรือ มีกิจกรรมที่ต้องประชุมทีมด้วยกัน การสื่อสารข้อมูลที่เป็นการนัดหมายที่ใช้ในปัจจุบันนั้่นเป็นการสื่อสารด้วยวาจา, ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมาก และ ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายได้บ่อยครั้ง, เพราะพนักงานแต่ละคนไม่มีข้อมูลใดเป็นข้อมูลกลาง ในการยึดถือ ว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไร, และมีอะไรที่จำเป็นต้องบอกให้เพื่อนๆ ในทีมทราบ 


ตัวอย่างการใช้งาน "ระบบแชร์ปฏิทิน"  ในทีมพนักงานฝ่ายขาย

 • ทำ "ระบบแชร์ปฏิทินกลาง" สำหรับฝ่ายขายขึ้นมา 1 อัน
 • หลังจากนั้นให้พนักงานทั้ง 5 คน ซิ้งค์ (Sync) ข้อมูลใน "ระบบแชร์ปฏิทินกลาง" เข้าไปยังอุปกรณ์สื่อสารตนเอง เช่น iPhone, iPad, Smart Phone etc.
 • ออกคำสั่งให้พนักงานฝ่ายขาย ทั้ง 5 คนยึดข้อมูลการทำงานตาม  "ระบบแชร์ปฏิทินกลาง"
 • เท่ากับว่าพนักงานขายทั้ง 5 คน เห็นข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวกันแบบ Realtime 
 • หัวหน้าอาจจะมีการไป Add การนัดหมายเพื่อประชุมทีมในวันที่ต้องการ พนักงานทุกคนก็รับทราบทันทีว่าวันไหนมีประชุม
 • พนักงานบางคนอาจจะมีการมาเพิ่ม กิจกรรม นัดหมายลูกค้า ว่าวันใด ตนเองต้องไปพบ ลูกค้าคนไหนบ้าง, ซึ่งก็จะทำให้คนในทีมทั้งหมดทราบว่าเพื่อนในทีมกำลังทำอะไรอยู่ และ เราควรจะทำอะไร

นี่คือการทำงานเป็นทีม

ผลการวิจัยของนักวิชาการ และ นักธุรกิจ ทั่วโลก ล้วนยอมรับว่า การทำงานที่เป็นระบบ, เป็นการบริหารจัดการงานในองค์กรที่ยั่งยืน และ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรของตนเองสามารถแข่งขันได้เหนือคู่แข่ง 

ข้อมูลอ้างอิง 

 •  Yang, L. R., Huang, C. F., & Wu, K. S. (2011). The association among project manager's leadership style, teamwork and project success. International journal of project management, 29(3), 258-267.
 •  Brinckmann, J., & Hoegl, M. (2011). Effects of initial teamwork capability and initial relational capability on the development of new technology‐based firms. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(1), 37-57.

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ระบบแชร์ปฏิทิน แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสอนการใช้งานถึงสำนักงานลูกค้า

[TL] วิธี Sync ปฏิทินลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird

การ Sync Calendar ได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อปัจจุบันเราสามารถลิงค์ปฏิทินบนทุกอุปกรณ์ได้ การกำหนดงาน หรือวางแผนการทำงานก็สะดวกมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถเพิ่มนัดหมายต่างๆ ลงในปฏิทินของแต่ละวันได้ และไม่ว่าเราจะใช้บนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือ (Smart Phone) เราก็สามารถดูและแก้ไขนัดหมายต่าง ๆในปฏิทินได้แบบ Real time ผู้เขียนจึงแนะนำวิธีการ Sync ปฏิทินบนโปรแกรม Thunderbird มาให้ผู้อ่านลองนำไปใช้ดู โดยมีวิธีการดังนี้

เปิดโปรแกรม Thunderbird ไปที่ Settings...--> Add-ons

พิพม์ "Lightning 2.6.2" ลงบน แถบเครื่องมือค้นหา และกดค้นหา

กด Install เพื่อติดตั้ง Add-ons Lightning 2.6.2


เมื่อติดตั้งเสร็จ กด Restart Now โปรแกรมจะ Restart และเปิดใหม่ก็มาเองอีกครั้ง

วิธี Sync Calendar ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird


เมื่อการติดตั้งสำเร็จ เราจะเห็นแถบรายการปฏิทินอยู่ด้านขวาของหน้าแรก
คลิกไอคอนปฏิทิน ดังภาพ
คลิกขวาที่ Calendar กด New Calendar...

เลือก On the Network กด Next

เลือก Format: CalDAV
Location: http://mail.worldcloudmail.com:8008/calendars/(ชื่ออีเมล์ของเรา)/calendar
กด Next

พิมพ์ชื่อ และเลือก Email ที่ต้องการ Sync
กด Next
User Name: อีเมล์ที่ต้องการ Sync
Password: รหัสผ่าน
กด OK

กด Finish

นัดหมายต่าง ๆ ในบัญชีอีเมล์ จะถูกซิงค์ลงโปรแกรม Thunderbird แล้ว
เราสามารถเพิ่มนัดหมายผ่านโปรแกรมได้ และอย่าลืมกดปุ่ม Synchronize เพื่อให้ข้อมูลตรงกับบัญชีอีเมล์ด้วย

[GG] วิธี Sync ปฏิทินลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird

การใช้ปฏิทินในการทำงาน ก็มีส่วนช่วยทำให้องค์กรเรามีความเข้าใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการนัดหมายต่าง ๆ เช่น การนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ประชุม การแจ้งวันหยุดขององค์กร การแจ้งวันไปดูงานต่างประเทศของเจ้านาย เป็นต้น

ดังนั้นเราสามารถใช้ Google Account บันทึกการนัดหมายต่าง ๆ บนโปรแกรม Thunderbird ได้เช่นกัน เพื่อให้การใช้งานอีเมล์ของเรามีความสะดวกและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ขั้นแรก โหลด Add-ons ที่ชื่อว่า Lightning กับ Provider for Google Calendar ลงบน Thunderbird ก่อน
ดาวน์โหลด Provider for Google Calendar ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีติดตั้ง Add-on

ไปที่เมนู เลือก Add-ons

คลิกที่ Icon รูปเฟือง เลือก Install Add-on From File...

เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่ กด Open

กดปุ่ม Install Now

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้กดปุ่ม Restart Now
โปรแกรมจะปิด และเริ่มเปิดใหม่อัตโนมัติ

วิธี Copy XML Link สำหรับนำลงปฏิทินใน Thunderbird 

เมื่อดาวน์โหลด Add-on เสร็จแล้ว ให้เราเข้าไปที่เว็บไซด์ Gmail.com และ Sign In ด้วยอีเมล์ที่เราต้องการ  Sync Calendar

ไปที่ Calendar settings

ที่หัวข้อ Private Address คลิกขวาที่ XML เลือก Copy link address

วิธีสร้างปฏิทิน Google บน Thunderbird

เมื่อ Copy ที่อยู่ลิงค์มาเรียบร้อยแล้ว ให้เราเปิดโปรแกรม Thunderbird ขึ้นมา เพื่อทำการสร้างปฏิทิน Google

ให้เปิด Calendar ขึ้นมา และคลิกขวาที่ตำแหน่งบนภาพ และเลือก New Calendar
หรือเมนู File --> New --> Calendar

เลือก On the Network กดปุ่ม Next >

เลือก Format: Google Calendar
Location: ให้เราคลิกขวา เลือก "วาง" หรือ "Paste" ลิงค์ที่ Copy ไว้เมื่อสักครู่
กด Next >

พิมพ์ชื่ออีเมล์และรหัสผ่านของอีเมล์ Google และเลือก Remember this password กด OK

ตั้งชื่อปฏิทิน เลือกสี ตามต้องการ จากนั้นกด Next >

กด Finish

จะเห็นได้ว่าบนปฏิทินจะมีการนัดหมายเพิ่มขึ้นมา (สีเขียว)
เมื่อเราต้องการสร้างนัดหมายหรือ Event ขึ้นมาใหม่ให้คลิกที่ Icon +Event ดังรูป

ทดสอบ: สร้างนัดหมาย และ Sync

สร้างการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่
จากนั้นกดปุ่ม Save and Close

เมื่อกดปุ่ม Synchronize แล้วจะมีการนัดหมายใหม่ปรากฏขึ้นบนปฏิทิน

จากนั้นให้ Sign In อีเมล์ Google ที่หน้าเว็บ และไปที่ Google Calendar
จะเห็นได้ว่า การนัดหมายใหม่ ที่เราสร้างบนโปรแกรม Thunderbird ได้ปรากฎขึ้นมาแล้ว

บทความเพิ่มเติม
[GG] วิธี Sync Contacts บน Address Book ของโปรแกรม Mozilla Thunderbird

การใช้งานอีเมล์ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ คนในองค์กรตั้งแต่ผู้นำระดับสูง ถึงพนักงาน ก็ควรมีฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของ Suppliers และลูกค้า ไว้ในระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกัน ในส่วนของอีเมล์นั้น ก็มีวิธีการทำให้คนในองค์กรทั้งหมด มีรายชื่อผู้ติดต่อที่มีฐานข้อมูลเหมือนกันหมด โดยใช้วิธีการ Sync Contact เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเหมือน ๆ กัน

โปรแกรม Mozilla Thunderbird จะมี Add-on ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า gContactsync สำหรับให้เรา Sync Google Contacts ลงบน Address Book เรามาดูวิธีการติดตั้งกัน

เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird ไปที่ Tools --> Add-ons

ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ "gcontactsync" จากนั้นกด Enter

กดปุ่ม Install ที่โปรแกรม gContactSync

กด Accept and Install...

เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้กด Restart now
และรอโปรแกรม Mozilla Thunderbird เริ่มต้นใหม่

วิธีการ Sync contacts บนโปรแกรม Mozilla Thunderbird


เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมา จะมีหน้าต่างให้กรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน
ของ Google ที่เราต้องการ Sync Contacts จากนั้นกด OK

คลิก OK

ให้คลิกที่ Icon: Address Book ในโฟลเดอร์ Google Contacts ให้กด New Contact

กรอกรายละเอียดของอีเมล์ที่ต้องการเพิ่มลงไป กด OK
ในภาพนี้ จะเป็นการทดสอบ Synchronise ด้วยชื่อ OnThunderbird

ตอนนี้รายชื่อที่เราสร้างใหม่จะปรากฏขึ้นมาที่ Google Contacts แล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการ Sync กับอีเมล์ระบบ Google

ให้คลิกที่ gContactSync --> Sync

จะมีหน้าต่างแสดงการเคลื่อนไหวของ Address Book ที่ Sync กับอีเมล์ Google ขึ้นมา
กด OK

นำอีเมล์ของเรา Sign In บนหน้าเว็บ Gmail
ไปที่ Contacts จะเห็นว่ารายชื่อที่เราได้เพิ่มจากโปรแกรม Mozilla Thunderbird
ถูก Sync มายังอีเมล์นี้เรียบร้อยแล้ว

[TL] วิธี Sync Contacts ด้วยบัญชีอีเมล์ บน iPhone, iPad [iOS]

นอกจากบัญชีอีเมล์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรแล้ว การใช้บัญชีอีเมล์สำหรับบันทึกรายชื่อ เบอร์โทรฯ อีเมล์ ของลูกค้าหรือ Supplier จะช่วยให้การทำงานของเราสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางออกนอกสถานที่ โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เราสามารถให้โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) Sync ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อกับบัญชีอีเมล์องค์กรของเราได้แบบ Real time โดยแยกออกจากรายชื่อผู้ติดต่อส่วนตัว (บนเครื่อง) ของเรา

ไปที่ Settings

เลือก Mail, Contacts, Calendars

เลือก Add Account

เลือก Other

เลือก 'Add CardDAV Account'

พิมพ์รายละเอียดดังภาพประกอบ

รอการตรวจสอบและยืนยันบัญชี

การตรวจสอบเสร็จสิ้น

รายชื่อที่อยู่ในบัญชีอีเมล์จะปรากฏขึ้นมาบนจอ
เราสามารถเลือกการแสดงผลรายชื่อแต่ละบัญชีได้โดย ไปที่ปุ่ม 'Group'