วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การแชร์ปฏิทิน (Calendar Sharing) ทำงานอย่างไรการแชร์ หรือแบ่งปัน ปฏิทิน เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจในระบบปฏิทินเลยทีเดียว การทำงานในองค์กรที่ต้องการแจ้งการนัดหมายต่าง ๆ ให้ทีมงานบางคนทราบกิจกรรมในแต่ละวันของเรา ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้น เพราะเราไม่จำเป็นต้องแจ้งนัดหมายอะไรกันตลอดเวลา เพียงแค่เราแบ่งปันปฏิทินของเราให้คนรู้จักทราบถึงตารางการทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ 

ตัวอย่างการแบ่งปันปฏิทินในองค์กร โดยใช้บัญชีอีเมล์ของแต่ละบุคคล

นาย D เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ของบริษัท ฯ แห่งหนึ่ง ต้องการทราบนัดหมายวันไปรับเช็คลูกค้าของ นาย  E-เจ้าหน้าที่บัญชีคนหนึ่ง

สิ่งที่นาย D ต้องทำคือ ให้นาย E แชร์ปฏิทินให้กับนาย D โดยใช้ชื่อบัญชีอีเมล์ของนาย D ตั้งค่าการเข้าใช้งานข้อมูลปฏิทินร่วมกับบัญชีอีเมล์ของนาย E

การแชร์ปฏิทิน ระหว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี กับเจ้าหน้าที่บัญชี

ตัวอย่างการตั้งค่าสิทธิ์ หรือ Permission ในการใช้งานปฏิทิน Google ร่วมกับบุคคลอื่น
1. แก้ไขและจัดการการใช้ร่วมกัน
2. แก้ไขกิจกรรม
3. ดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด
4. แสดงเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง (ซ่อนรายละเอียด)

สิทธิ์ในการเข้าใช้งานปฏิทินของแต่ละระบบก็มีความคล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก เราก็ควรตั้งค่าการใช้ปฏิทินให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วย 

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ระบบแชร์ปฏิทิน สำหรับองค์กรและบริษัท (Calendar Sharing)
อันดับ 1 ของประเทศไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น