วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Sync หรือ Synchronization คืออะไร

คำว่า "Synchronization" ก็คือ การทำเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า "ซิงค์ (Sync)" กันบ่อยมากขึ้น เช่น การ Sync รายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) บนมือถือ หรือการ Sync ปฏิทิน บนมือถือ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันถูกพัฒนาไปได้รวดเร็วมาก เมื่อก่อนการทำงานต่างๆ มักถูกเก็บไว้ในรูปแบบเป็นไฟล์เดียวบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หากต้องการใช้งานไฟล์นั้นๆ เราก็ต้อง Copy ข้อมูลลง Flash drive หรือ Portable hard disk ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่สะดวก ปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ใน Server ได้ ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ใด เราก็สามารถแก้ไขงานได้ และก็ไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์เก็บข้อมูลติดตัวไป ซึ่งถ้าเกิดเราพลาด ทำอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลสูญหายระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ก็เท่ากับว่า เราไม่มีทางที่จะกู้คืนข้อมูลเหล่านั้น และการเดินทางของเราก็ถือเป็นที่สิ้นสุด เพราะเราคงต้องย้อนกลับไปบ้าน และดึงข้อมูลมาใหม่อีกครั้ง

Sync Contacts คืออะไร

การ Sync contacts คือ การทำให้อุปกรณ์ เช่น Smartphone หรือ Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ สามารถแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่ตรงกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น

บน iPhone ของนาย A มีรายชื่อผู้ติดต่อรวมกันทั้งหมด 100 คน นาย A ต้องการให้มือถือ Samsung ของเขาอีกเครื่องหนึ่ง มีรายชื่อผู้ติดต่อทั้ง 100 คนเหมือน iPhone และสามารถเพิ่ม/ลบ รายชื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นได้

สิ่งที่นาย A ต้องการก็คือการทำให้มือถือของเราทั้งสองเครื่องมีข้อมูลที่ตรงกัน ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเราจะเรียกกันว่า การ Sync contacts นั่นเอง

Sync Calendar คืออะไร

การ Sync calendar คือ การทำให้อุปกรณ์ เช่น Smartphone หรือ Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ สามารถแสดงนัดหมาย ตามตารางบนปฏิทิน ที่ตรงกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น

นาย B, CEO ของบริษัทฯ แห่งหนึ่ง ต้องการให้ น.ส. C, เลขาฯ ทราบถึงนัดหมายการพบลูกค้าของเขา โดยต้องการให้ iPad ของ น.ส. C แสดงปฏิทินที่ตรงกันกับนาย B แบบ Real time และน.ส. C สามารถเพิ่มวันนัดหมายประชุมให้นาย B ได้ตลอดเวลา

สิ่งที่นาย B ต้องการคือ การทำให้ น.ส. C มีตารางนัดหมายบนปฏิทินที่ตรงกัน ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเราจะเรียกกันว่า การ Sync calendar นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบ "แชร์ปฏิทิน" ช่วยให้การทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพได้อย่างไร


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ระบบแชร์ปฏิทิน สำหรับองค์กรและบริษัท (Calendar Sharing)
อันดับ 1 ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น