วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[TL] วิธี Sync ปฏิทินลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird

การ Sync Calendar ได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อปัจจุบันเราสามารถลิงค์ปฏิทินบนทุกอุปกรณ์ได้ การกำหนดงาน หรือวางแผนการทำงานก็สะดวกมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถเพิ่มนัดหมายต่างๆ ลงในปฏิทินของแต่ละวันได้ และไม่ว่าเราจะใช้บนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือ (Smart Phone) เราก็สามารถดูและแก้ไขนัดหมายต่าง ๆในปฏิทินได้แบบ Real time ผู้เขียนจึงแนะนำวิธีการ Sync ปฏิทินบนโปรแกรม Thunderbird มาให้ผู้อ่านลองนำไปใช้ดู โดยมีวิธีการดังนี้

เปิดโปรแกรม Thunderbird ไปที่ Settings...--> Add-ons

พิพม์ "Lightning 2.6.2" ลงบน แถบเครื่องมือค้นหา และกดค้นหา

กด Install เพื่อติดตั้ง Add-ons Lightning 2.6.2


เมื่อติดตั้งเสร็จ กด Restart Now โปรแกรมจะ Restart และเปิดใหม่ก็มาเองอีกครั้ง

วิธี Sync Calendar ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird


เมื่อการติดตั้งสำเร็จ เราจะเห็นแถบรายการปฏิทินอยู่ด้านขวาของหน้าแรก
คลิกไอคอนปฏิทิน ดังภาพ
คลิกขวาที่ Calendar กด New Calendar...

เลือก On the Network กด Next

เลือก Format: CalDAV
Location: http://mail.worldcloudmail.com:8008/calendars/(ชื่ออีเมล์ของเรา)/calendar
กด Next

พิมพ์ชื่อ และเลือก Email ที่ต้องการ Sync
กด Next
User Name: อีเมล์ที่ต้องการ Sync
Password: รหัสผ่าน
กด OK

กด Finish

นัดหมายต่าง ๆ ในบัญชีอีเมล์ จะถูกซิงค์ลงโปรแกรม Thunderbird แล้ว
เราสามารถเพิ่มนัดหมายผ่านโปรแกรมได้ และอย่าลืมกดปุ่ม Synchronize เพื่อให้ข้อมูลตรงกับบัญชีอีเมล์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น